ดอกไม้หรือก้อนอิฐ
นับถอยหลังเหลือเวลาลุ้นระทึกแค่ 2 วัน กำหนดชี้ชะตาคำวินิจฉัยของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนู
ไขคำตอบให้ครบ
อีก 2 วันอยู่หรือไป...ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ จะถึงวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระการดำรงตำ