Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ... (23 พ.ค. 2567)  
สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวัน "วันเทศบาล" ประจำปี 2567 วันที่ 24 ... (23 เม.ย. 2567)  
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน SDN FUTSAL NO-L CUP 2024 Inspired by... (04 ม.ค. 2567)  
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพ เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567... (26 ธ.ค. 2566)
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้รับ... (25 พ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒน... (27 เม.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒน... (30 มี.ค. 2566)
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการบูรณาการเพื่อกหนดแนวทางการจัดงานสงกรานต์ พ.ศ. 2566 (27 มี.ค. 2566)
การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566 (27 มี.ค. 2566)
สารวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 (15 มี.ค. 2566)
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหว... (28 ธ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ : การยกเลิกการดำเนินโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรเพื่อผล... (08 ธ.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันบุ... (11 พ.ย. 2565)
ประกาศ ก.ท.จ.เรื่องหลักเกณฑืและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(เพิ่ม... (08 พ.ย. 2565)
ประกาศ ก.อบต.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหา... (03 พ.ย. 2565)
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงภาคสมทบ... (28 ต.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ : การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ โครงก... (17 ต.ค. 2565)
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. ประเทศไทย จ.เชียงราย ... (06 ต.ค. 2565)
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ประจำปี... (29 ส.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายระยะเวลาการยื่นเอกสารเสนอขายที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานตล... (17 ส.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานส... (07 ก.พ. 2567)  

สถจ.เชียงราย ร่วมจัดงานวั... (17 ม.ค. 2566)  

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ร... (05 ธ.ค. 2565)  

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ร... (05 ธ.ค. 2565)

นายมนัส สุวรรณรินทร์ ท้อง... (21 ก.ค. 2565)

จังหวัดเชียงราย จัดพิธีถว... (18 มี.ค. 2565)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอ... (24 ธ.ค. 2564)

การประชุมซักซ้อมแนวทางการ... (28 พ.ค. 2564)

(08 เม.ย. 2564)

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงม... (17 มี.ค. 2564)

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบ... (15 มี.ค. 2564)

งานวันครูท้องถิ่นจังหวัดเ... (18 ม.ค. 2564)

สถจ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมท... (10 ธ.ค. 2563)

สถจ.เชียงราย จัดโครงการฝึ... (15 ต.ค. 2563)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอ... (25 ก.ย. 2563)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกา... (18 ก.ย. 2563)

โครงการพัฒนาบุคลากรองค์กร... (11 ก.ย. 2563)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบ... (11 ก.ย. 2563)

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ร... (28 ส.ค. 2563)

สถจ.เชียงราย ร่วมโครงการ ... (24 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ทต.ท่าสุด ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เกษตร (12 มิ.ย. 2567)  
ทต.ท่าสุด ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางก่อสร้าง (11 มิ.ย. 2567)  
อบต.วาวี ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (11 มิ.ย. 2567)  
อบต.วาวี ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (11 มิ.ย. 2567)
อบต.บ้านด้าย ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้าง (11 มิ.ย. 2567)
อบต.เวียงห้าว ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยการประกวดราคาก่อสร้างฯ (11 มิ.ย. 2567)
ทต.ท่าสุด ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางก่อสร้าง (11 มิ.ย. 2567)
ทต.ท่าสุด ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางก่อสร้าง (11 มิ.ย. 2567)
ทต.ท่าสุด ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางก่อสร้าง (11 มิ.ย. 2567)
อบต.ห้วยชมภู ประกาศประกวดราคาจ้าง (31 พ.ค. 2567)
อบต.บ้านด้าย ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้าง (31 พ.ค. 2567)
ทต.โรงช้าง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถเกษตรติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า (31 พ.ค. 2567)
ทต.โรงช้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ (31 พ.ค. 2567)
ทต.ห้วยสัก ประกาสเผยแพร่ราคากลาง และการคำนวนราคากลาง (31 พ.ค. 2567)
ทต.ดอยฮาง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน (31 พ.ค. 2567)
อบต.ห้วยชมภู ประกาศประกวดราคาจ้าง (31 พ.ค. 2567)
อบต.รอบเวียง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (31 พ.ค. 2567)
ทต.แม่สายมิตรภาพ ประกาศรายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง (31 พ.ค. 2567)
ทต.เชียงเคี่ยน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง (31 พ.ค. 2567)
ทต.บ้านต้า ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้าง (31 พ.ค. 2567)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รับสมัครคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดและกรรม... (03 ก.ย. 2564)  
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมก... (30 มี.ค. 2563)  
ทต.ป่าแดด ขอส่งประก่ศ รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ (30 ม.ค. 2562)  
ทต.เวียงพางคำ ขอประชาสำพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ... (30 ม.ค. 2562)
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาแ... (24 ม.ค. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (24 ม.ค. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประ... (24 ม.ค. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้... (24 ม.ค. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พน... (24 ม.ค. 2562)
เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานท... (24 ม.ค. 2562)
เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการปร... (24 ม.ค. 2562)
เทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่ง... (24 ม.ค. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ก... (24 ม.ค. 2562)
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (24 ม.ค. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับ... (24 ม.ค. 2562)
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่... (24 ม.ค. 2562)
ทต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสร... (07 ม.ค. 2562)
ทต.แม่ไร อ.แม่จัน จ.เชียงราย รับโอนพนักงานท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็น... (07 ม.ค. 2562)
ทต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (07 ม.ค. 2562)
ทต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (07 ม.ค. 2562)
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageResponsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165/053177329/053177332 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th /crilocal@gmail.com
www.chiangrailocal.go.th