Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ก.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย สถ.จ.เชียงราย เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13 ก.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ป่าแดด การเปิดเผยรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลาง
13 ก.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.สิริเวียงชัย ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย
10 ก.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.แม่สลองนอก แจ้งผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2 โครงการ
07 ก.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.เมืองพาน อ.พาน รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
06 ก.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.แม่สลองนอก ขอแจ้งผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3 โครงการ
06 ก.ย. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.แม่สลองนอก แจ้งยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ
24 ส.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.แม่ฟ้าหลวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์และปรับปรุงบริเวณใกล้เคียง บ้านห้วยน้ำขุ่น
20 ส.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
17 ส.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th