Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 ต.ค. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
22 ก.ย. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศผลการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดและกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด
03 ก.ย. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย รับสมัครคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดและกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด
10 ส.ค. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.แม่ข้าวต้ม ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้าง
04 ส.ค. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย รับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น รับรองโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบริหารงานทางการเมืองและกิจการสาธารณะ" (นมส.) รุ่นที่ 3 แบบออนไลน์
04 มี.ค. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2564
11 ก.พ. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การติดต่อราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับจังหวัดและราชการส่วนกลาง
27 ม.ค. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แบบฟอร์มขอใช้งานระบบ รับ/ส่ง ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE (E-OFFICE)
30 มี.ค. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
27 มี.ค. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 6/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th