Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 ม.ค. 2567 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน SDN FUTSAL NO-L CUP 2024 Inspired by Thai PBS
26 ธ.ค. 2566 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศวิทยาลัยการอาชีพ เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
25 พ.ค. 2566 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้รับบริการ ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ การดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม
27 เม.ย. 2566 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตร สาขาจังหวัดเชียงราย
30 มี.ค. 2566 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตร สาขาจังหวัดเชียงราย
27 มี.ค. 2566 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566
27 มี.ค. 2566 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการบูรณาการเพื่อกหนดแนวทางการจัดงานสงกรานต์ พ.ศ. 2566
15 มี.ค. 2566 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย สารวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
28 ธ.ค. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดเชียงราย
08 ธ.ค. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์ : การยกเลิกการดำเนินโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ของ อบต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165/053177329/053177332 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th /crilocal@gmail.com
www.chiangrailocal.go.th