Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 มี.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียด ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
21 มี.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.บ้านโป่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนทุ่งเทวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
21 มี.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย เทศบาลตำบลพญาเม็งราย เรื่อง ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ 18 ต.แม่เปา
13 มี.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ผางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านเนินสยาม ม.10 ตำบลผางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13 มี.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด เรื่อง เปิดเผยรายละเอียด ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
07 มี.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ผางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายห้วยโป่งไคร้ บ้านร่องคือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
07 มี.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ผางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายห้วยโป่ง บ้านผางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
07 มี.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ผางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านดงมะตื๋น ม.7 ต.ผางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
07 มี.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ผางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ซอย2/1บ้านสันง้อนไถ ม.4 ต.ผางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
07 มี.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.ผางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านป่าบงใต้ ม.12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th