Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

18 ก.ย. 2563
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานผู้ปฏิบัติด้านช่างขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

11 ก.ย. 2563
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3

11 ก.ย. 2563
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย โครงการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ ให้แก่วิทยากรครู ข

28 ส.ค. 2563
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ร่วมฟังการบรรยายเรื่องบริบทภาคเหนือในการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

24 ส.ค. 2563
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดและระบบปิดขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

24 ส.ค. 2563
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย สถจ.เชียงราย ร่วมโครงการ "ธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อชุมชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

31 ก.ค. 2563
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย พิธีเปิดซุ้มโครงการประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน จังหวัดเชียงราย

07 เม.ย. 2563
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

21 พ.ย. 2562
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร และพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

21 พ.ย. 2562
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย พิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th