Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ.
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 ก.ค. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
17 ก.ค. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แนวทางการรักษาการในตำแหน่งบริหารเกิน 150 กรณีได้รับผลกระทบตามคำสั่ง คสช.ที่8/2560
17 ก.ค. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย เร่งรัดและติดตามการดำเนินการตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย (ก.ท.จ.)
17 ก.ค. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย สรุปสาระสำคัญร่างมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกตำแหน่งสายผู้บริหาร
17 ก.ค. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2560 (มติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น)
13 ก.ค. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประชุมผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต Web Conference ฯ วันศุกร์ ที่ 15 ก.ค 60
12 ก.ค. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย โน๊ตงาน (ส่งวันที่ 13 กรกฎาคม 2560) ส่งข้อมูลบัญชีการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นของ อปท.
05 ก.ค. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย เอกสารอบรมวินัยฯ
04 ก.ค. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2561
04 ก.ค. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งที่ร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขัน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th