Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ม.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.แม่ขะจาน เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์
12 ม.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.เลย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งใด้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ
12 ม.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลทาปลาดุก
11 ม.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้าง
10 ม.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
09 ม.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
09 ม.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ
03 ม.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางระบบท่อน้ำดีระบบประปาหมู่บ้านฯ
28 ธ.ค. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
28 ธ.ค. 2560 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.ท่าข้าวเปลือก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th