Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 มี.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.เวียงเชียงแสน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเด็กเล็กฯ
05 มี.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย ประกาศสอบราคาและราคากลางงานก่อสร้าง
26 ก.พ. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย บรรยาย พรบ.การจัดช์้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
16 ก.พ. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
26 ม.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทม.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา แก้ไขประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
22 ม.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย อบจ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารฯ
22 ม.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
22 ม.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทน.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลจากตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
22 ม.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
22 ม.ค. 2561 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.บ้านแหลมพัฒนา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th