Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 มิ.ย. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 : Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF 30)
14 มิ.ย. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565
25 พ.ค. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป
21 เม.ย. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันเทศบาล" ประจำปี 2565
20 เม.ย. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสินค้า การค้า การลงทุน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายเเดน เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก การพัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ Chiang Rai Brand
18 มี.ค. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2565
20 ก.พ. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย กิจกรรมการจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่สิ่งแวดล้อมสีเขียว ของ อบต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
18 ก.พ. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย การคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดเชียงราย และกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดเชียงราย
11 ก.พ. 2565 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
09 ธ.ค. 2564 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์: ศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดเชียงราย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165/053177329/053177332 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th /crilocal@gmail.com
www.chiangrailocal.go.th