Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญสมัครสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ. 2561 (11 เม.ย. 2561)  
ทต.ป่าซาง สอบราคาจ้าง 1 โครงการ (04 เม.ย. 2561)  
ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง (03 เม.ย. 2561)  
ส่งบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กสถ. (30 มี.ค. 2561)
ทต.นางแลขอประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบปร... (29 มี.ค. 2561)
ทต.พญาเม็งราย ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ (26 มี.ค. 2561)
อบต.แม่สลองนอก สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 3 โครงการ (26 มี.ค. 2561)
ทต.เวียงเชียงแสน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเด็กเล็กฯ (16 มี.ค. 2561)
อบต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย ประกาศสอบราคาและราคากลางงานก่อสร้าง (05 มี.ค. 2561)
บรรยาย พรบ.การจัดช์้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (26 ก.พ. 2561)
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (16 ก.พ. 2561)
ทม.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา แก้ไขประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื... (26 ม.ค. 2561)
ทต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนั... (22 ม.ค. 2561)
ทต.บ้านแหลมพัฒนา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนั... (22 ม.ค. 2561)
ทต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเท... (22 ม.ค. 2561)
ทน.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบา... (22 ม.ค. 2561)
ทต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนั... (22 ม.ค. 2561)
อบจ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัด... (22 ม.ค. 2561)
ทต.ศรีเชียงใหม่ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื... (19 ม.ค. 2561)
ทม.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเ... (19 ม.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาใ... (26 ม.ค. 2561)  

รับรายงานตัวบุคคลเพื่อบรร... (26 ม.ค. 2561)  

สถ.จ.เชียงราย จัดส่งสัปป... (03 ก.ค. 2560)  

โครงการ รักน้ำ รักป่า รัก... (10 มิ.ย. 2559)

พิธีสรงน้ำพระธาตุดอยตุง (25 มี.ค. 2559)

งานวันท้องถิ่นไทย (25 มี.ค. 2559)

สถจ.เชียงราย ร่วมงานพิธีว... (29 ต.ค. 2558)

เดินเทิดพระเกียร์สมเด็จย่... (29 ต.ค. 2558)

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายมอ... (23 ก.ย. 2558)

สถจ.เชียงรายร่วมงานเฉลิมพ... (13 ส.ค. 2558)

สถจ.เชียงรายร่วมงานเฉลิมพ... (28 ก.ค. 2558)

พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่อ... (21 ก.ค. 2558)

โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ... (17 มิ.ย. 2558)

สถจ.เชียงราย จัดการประกวด... (03 ก.พ. 2558)

สถจ.เชียงราย จัดการประกวด... (02 ก.พ. 2558)

สถจ.เชียงราย ร่วมบวงสรวงพ... (02 ก.พ. 2558)

ตอนรับท้องถิ่นคนใหม่ นายพ... (02 ก.พ. 2558)

นายธวัชชัยเลี้ยง ประเสริฐ... (17 ต.ค. 2557)

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศพนั... (01 ก.ย. 2557)

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย น... (22 ก.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (10 เม.ย. 2561)  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างทีมีสิทธิเป... (13 มี.ค. 2561)  
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงา... (13 มี.ค. 2561)  
แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพ... (13 มี.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสู... (27 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงหอประชุมใหญ่ ท... (27 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการสร้างต่อเติมอาคารสำนัก... (16 ก.พ. 2561)
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้า... (24 พ.ย. 2560)
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล... (07 ก.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้า... (22 ส.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เรื่อง ซื้อรถโดยสารขนาด 1... (24 พ.ย. 2559)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สำน... (08 พ.ย. 2559)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคค... (28 ก.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ทต.บ้านปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 (11 เม.ย. 2561)  
ทต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบา... (10 เม.ย. 2561)  
ทต.สิริเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป... (10 เม.ย. 2561)  
อบต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล (30 มี.ค. 2561)
ทต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ... (30 มี.ค. 2561)
ทม.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้... (30 มี.ค. 2561)
ทต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี... (26 มี.ค. 2561)
ทม.อำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักง... (26 มี.ค. 2561)
ทต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต... (26 มี.ค. 2561)
ทต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้... (22 มี.ค. 2561)
ทต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำป... (22 มี.ค. 2561)
ทต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเ... (12 มี.ค. 2561)
ทต.สายน้ำคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประ... (28 ก.พ. 2561)
ทน.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเ... (27 ก.พ. 2561)
ทต.เวียงกาหลง อ.เวียงกาหลง จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่... (22 ก.พ. 2561)
ทต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งต... (19 ก.พ. 2561)
ทต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือ... (06 ก.พ. 2561)
ทต.ป่าซาง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น 25 ก.ค. 60 (25 ก.ค. 2560)
ทต.เวียงเทิง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร 25 ก.ค.... (25 ก.ค. 2560)
ทต.เวียงเทิง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล 25 ก.ค. 60 (25 ก.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th