Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.ต้า อ.ขุนตาล ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (15 พ.ย. 2561)  
แจ้งรายชื่อ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รั... (08 พ.ย. 2561)  
แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริ... (08 พ.ย. 2561)  
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคา (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่... (29 ต.ค. 2561)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป... (12 ต.ค. 2561)
ทต.ห้วยซ้อ ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในรา... (08 ต.ค. 2561)
อบต.บ้านต้า ขออนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ (27 ก.ย. 2561)
อบต.บ้านต้า ขออนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ (27 ก.ย. 2561)
อบต.บ้านต้า ขออนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ (27 ก.ย. 2561)
ทต.ห้วยซ้อ ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้... (24 ก.ย. 2561)
สถ.จ.เชียงราย เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (17 ก.ย. 2561)
ทต.สิริเวียงชัย ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย (13 ก.ย. 2561)
อบต.ป่าแดด การเปิดเผยรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลาง (13 ก.ย. 2561)
อบต.แม่สลองนอก แจ้งผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2 โครงการ (10 ก.ย. 2561)
ทต.เมืองพาน อ.พาน รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจต... (07 ก.ย. 2561)
อบต.แม่สลองนอก แจ้งยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ (06 ก.ย. 2561)
อบต.แม่สลองนอก ขอแจ้งผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3 โครงการ (06 ก.ย. 2561)
อบต.แม่ฟ้าหลวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์และปรับปรุงบริเวณใกล้เคียง บ... (24 ส.ค. 2561)
ทต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน... (20 ส.ค. 2561)
ทต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด รับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพน... (17 ส.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก ... (28 มิ.ย. 2561)  

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การ... (01 มิ.ย. 2561)  

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การ... (24 พ.ค. 2561)  

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การ... (04 พ.ค. 2561)

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาใ... (26 ม.ค. 2561)

รับรายงานตัวบุคคลเพื่อบรร... (26 ม.ค. 2561)

สถ.จ.เชียงราย จัดส่งสัปป... (03 ก.ค. 2560)

โครงการ รักน้ำ รักป่า รัก... (10 มิ.ย. 2559)

พิธีสรงน้ำพระธาตุดอยตุง (25 มี.ค. 2559)

งานวันท้องถิ่นไทย (25 มี.ค. 2559)

สถจ.เชียงราย ร่วมงานพิธีว... (29 ต.ค. 2558)

เดินเทิดพระเกียร์สมเด็จย่... (29 ต.ค. 2558)

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายมอ... (23 ก.ย. 2558)

สถจ.เชียงรายร่วมงานเฉลิมพ... (13 ส.ค. 2558)

สถจ.เชียงรายร่วมงานเฉลิมพ... (28 ก.ค. 2558)

พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่อ... (21 ก.ค. 2558)

โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ... (17 มิ.ย. 2558)

สถจ.เชียงราย จัดการประกวด... (03 ก.พ. 2558)

สถจ.เชียงราย จัดการประกวด... (02 ก.พ. 2558)

สถจ.เชียงราย ร่วมบวงสรวงพ... (02 ก.พ. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สถจ.เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (16 พ.ย. 2561)  
ประกาศ สถจ.เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดชื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (16 พ.ย. 2561)  
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้า... (24 ต.ค. 2561)  
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถจ.เชียงราย ปีงบประมาณ 256... (20 เม.ย. 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (10 เม.ย. 2561)
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างทีมีสิทธิเป... (13 มี.ค. 2561)
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงา... (13 มี.ค. 2561)
แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพ... (13 มี.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสู... (27 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงหอประชุมใหญ่ ท... (27 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการสร้างต่อเติมอาคารสำนัก... (16 ก.พ. 2561)
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้า... (24 พ.ย. 2560)
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล... (07 ก.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้า... (22 ส.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เรื่อง ซื้อรถโดยสารขนาด 1... (24 พ.ย. 2559)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สำน... (08 พ.ย. 2559)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคค... (28 ก.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ทต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอ... (29 ต.ค. 2561)  
ทต.ไผ่ดำพัฒนา จ.อ่างทอง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่... (19 ต.ค. 2561)  
ทต.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นในตำแหน่ง... (19 ต.ค. 2561)  
ทต.รูสะมิแล จ.ปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานทั่วไปปเพื่อแต่งตั้ง... (19 ต.ค. 2561)
ทต.หน้าพระลาน จ.สระบุรี รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาด... (19 ต.ค. 2561)
ทต.แม่สาย จ.เชียงราย รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการประเภทอื่... (19 ต.ค. 2561)
อบต.เหล่าบัวบาน จ.มหาสารคาม รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ... (19 ต.ค. 2561)
อบต.กำแพงแสน จ.นครปฐม รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแห... (19 ต.ค. 2561)
ทต.ป่าบอน จ.พัทลุง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป เป็... (17 ต.ค. 2561)
ทน.อุดรธานี จ.อุดรธานี รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน... (17 ต.ค. 2561)
ทต.สบบง จ.พะเยา รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงา... (17 ต.ค. 2561)
อบต.ทุ่งยางเมือง จ.สุโขทัย รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำร... (17 ต.ค. 2561)
อบต.ดอนกำยาน จ.สุพรรณบุรี รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญกา... (17 ต.ค. 2561)
ทม.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร รับโอนพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นไปดำรง... (12 ต.ค. 2561)
ทต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็น... (12 ต.ค. 2561)
ทต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้... (11 ต.ค. 2561)
ทต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล... (11 ต.ค. 2561)
ทต.แม่สาย อ.แม่สาย รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ... (11 ต.ค. 2561)
ทต.ยางฮอม อ.ขุนตาล รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งสายงาน... (11 ต.ค. 2561)
ทต.เวียง อ.เชียงแสน รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งส... (11 ต.ค. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th