Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 มี.ค. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2563
28 ก.พ. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งมติ ก.อบต.เชียงราย ครั้งที่ 2/2563 (เฉพาะการโอน/รับโอน/บรรจุใหม่/การจ้างพนักงานจ้างตามภาระกิจ)
05 ก.พ. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2563
30 ม.ค. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งมติ ก.แก้ไข อบต.จ.เชียงราย ครั้งที่ 1/2563 (มติเห็นชอบการโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบล การจ้างพนง.จ้างและการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้)
06 ม.ค. 2563 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 12/2562
27 ธ.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัด ครั้งที่ 12/2562 เฉพาะเรื่องการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2562
27 ธ.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งมติ ก.อบต.จ.ชร.12/2562 การโอน,การบรรจุ,การจ้าง
13 ธ.ค. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 11/2562
29 พ.ย. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัด เชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 (เฉพาะกรณี.)
05 พ.ย. 2562 เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 10/2562

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th