Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 ก.ย. 2561
ถึง
21 ก.ย. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย ประกาศยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
21 ก.ย. 2561
ถึง
21 ก.ย. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาลตำแหน่ง นายช่างโยธา (ปง.ชง.)
21 ก.ย. 2561
ถึง
21 ก.ย. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 4 ตำแหน่ง
21 ก.ย. 2561
ถึง
21 ก.ย. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.แม่สาย อ.แม่สาย แก้ไขประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
21 ก.ย. 2561
ถึง
21 ก.ย. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.ป่าตาล อ.ขุนตาล รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
07 ก.ย. 2561
ถึง
07 ก.ย. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.บ้านปล้อง อ.เทิง รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
07 ก.ย. 2561
ถึง
07 ก.ย. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.งิ้ว อ.เทิง รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
27 ส.ค. 2561
ถึง
27 ส.ค. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น จำนวน 4 อัตรา
23 ส.ค. 2561
ถึง
23 ส.ค. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร และสายงานผู้ปฏิบัติงาน
23 ส.ค. 2561
ถึง
23 ส.ค. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th