Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ก.ค. 2561
ถึง
17 ก.ค. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.ไม้ยา จ.เชียงราย รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล
17 ก.ค. 2561
ถึง
17 ก.ค. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.เวียงเทิง จ.เชียงราย รับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 3 ตำแหน่ง
17 ก.ค. 2561
ถึง
17 ก.ค. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.แม่ยาว จ.เชียงราย รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล
10 ก.ค. 2561
ถึง
10 ก.ค. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.ห้วยสัก จ.เชียงราย รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล
10 ก.ค. 2561
ถึง
10 ก.ค. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.แม่สายมิตรภาพ รับโอนพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
03 ก.ค. 2561
ถึง
03 ก.ค. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 ตำแหน่ง
03 ก.ค. 2561
ถึง
03 ก.ค. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.โรงช้าง จ.เชียงราย รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล
25 มิ.ย. 2561
ถึง
25 มิ.ย. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 อัตรา
25 มิ.ย. 2561
ถึง
25 มิ.ย. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.แม่จัน จ.เชียงราย รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น สายงานอำนวยการท้องถิ่น
25 มิ.ย. 2561
ถึง
25 มิ.ย. 2561
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.แม่จัน จ.เชียงราย รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่น สายงานประเภทตำแหน่งวิชาการและสายงานประเภทตำแหน่งทั่วไป

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th