Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 ม.ค. 2562
ถึง
30 ม.ค. 2562
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.เวียงพางคำ ขอประชาสำพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ ทต.เวียงพางคำ 1/2562
30 ม.ค. 2562
ถึง
30 ม.ค. 2562
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย ทต.ป่าแดด ขอส่งประก่ศ รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ
24 ม.ค. 2562
ถึง
24 ม.ค. 2562
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย เทศบาลตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง
24 ม.ค. 2562
ถึง
24 ม.ค. 2562
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
24 ม.ค. 2562
ถึง
24 ม.ค. 2562
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
24 ม.ค. 2562
ถึง
24 ม.ค. 2562
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
24 ม.ค. 2562
ถึง
24 ม.ค. 2562
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย เทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง
24 ม.ค. 2562
ถึง
24 ม.ค. 2562
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล
24 ม.ค. 2562
ถึง
24 ม.ค. 2562
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล
24 ม.ค. 2562
ถึง
24 ม.ค. 2562
เชียงราย เมือง สถ.จ.เชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th