Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.โป่งผา อ.แม่สาย ประกาศเชิญชวนเสนอราคา e-biddingฯ (14 ธ.ค. 2560)  
อบต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ (14 ธ.ค. 2560)  
ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบ... (12 ธ.ค. 2560)  
ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบ... (12 ธ.ค. 2560)
ทต.เมืองพาน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256... (29 พ.ย. 2560)
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วน... (29 พ.ย. 2560)
ทต.เวียงสรวย จัดจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 9 โครงการ (28 พ.ย. 2560)
ทต.บ้านดู่ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะฯ (24 พ.ย. 2560)
ทต.ครึ่ง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบมาตรฐานสม... (23 พ.ย. 2560)
ทต.แม่สายมิตรภาพ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรฯ (21 พ.ย. 2560)
ทต.แม่ยาว ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (21 พ.ย. 2560)
อบจ.พัทลุง ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื... (06 พ.ย. 2560)
ทต.ห้วยยาง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง... (02 พ.ย. 2560)
ทต.เมืองพาน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256... (02 พ.ย. 2560)
ทน.นนทบุรี ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง... (02 พ.ย. 2560)
ทต.ศรีเชียงใหม่ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ขอยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อส... (02 พ.ย. 2560)
ทต.ยางฮอม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ... (02 พ.ย. 2560)
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันฯ (10 ต.ค. 2560)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และประชุมวิชาการ ครั้งที่ 105 ของทันตแพทยสมาคมแห่... (06 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท... (06 ต.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

สถ.จ.เชียงราย จัดส่งสัปป... (03 ก.ค. 2560)  

โครงการ รักน้ำ รักป่า รัก... (10 มิ.ย. 2559)  

พิธีสรงน้ำพระธาตุดอยตุง (25 มี.ค. 2559)  

งานวันท้องถิ่นไทย (25 มี.ค. 2559)

สถจ.เชียงราย ร่วมงานพิธีว... (29 ต.ค. 2558)

เดินเทิดพระเกียร์สมเด็จย่... (29 ต.ค. 2558)

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายมอ... (23 ก.ย. 2558)

สถจ.เชียงรายร่วมงานเฉลิมพ... (13 ส.ค. 2558)

สถจ.เชียงรายร่วมงานเฉลิมพ... (28 ก.ค. 2558)

พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่อ... (21 ก.ค. 2558)

โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ... (17 มิ.ย. 2558)

สถจ.เชียงราย จัดการประกวด... (03 ก.พ. 2558)

สถจ.เชียงราย จัดการประกวด... (02 ก.พ. 2558)

สถจ.เชียงราย ร่วมบวงสรวงพ... (02 ก.พ. 2558)

ตอนรับท้องถิ่นคนใหม่ นายพ... (02 ก.พ. 2558)

นายธวัชชัยเลี้ยง ประเสริฐ... (17 ต.ค. 2557)

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศพนั... (01 ก.ย. 2557)

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย น... (22 ก.ค. 2557)

ท้องถิ่นจังหวัดร่วมประชุม... (16 มิ.ย. 2557)

สถจ.เชียงรายนำโดยนายธวัชช... (10 เม.ย. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้า... (24 พ.ย. 2560)  
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล... (07 ก.ย. 2560)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้า... (22 ส.ค. 2560)  
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เรื่อง ซื้อรถโดยสารขนาด 1... (24 พ.ย. 2559)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สำน... (08 พ.ย. 2559)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคค... (28 ก.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ทต.ป่าซาง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น 25 ก.ค. 60 (25 ก.ค. 2560)  
ทต.เวียงเทิง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร 25 ก.ค.... (25 ก.ค. 2560)  
ทต.เวียงเทิง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล 25 ก.ค. 60 (25 ก.ค. 2560)  
ทต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด รับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (17 ก.ค. 2560)
ทต.ป่าตาล รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (28 มิ.ย. 2560)
ทต.ยางฮอม อ.ขุนตาล รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง (21 มิ.ย. 2560)
ทต.แม่ยาว อ.เมือง รับโอนย้ายพนักงานท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเ... (21 มิ.ย. 2560)
ทต.บ้านต้า รับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบ... (19 มิ.ย. 2560)
ทต.เวียงเทิง รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลหรือพนักงานท้องถิ่นอื่นสายงานผู้บริหาร (19 มิ.ย. 2560)
ทต.ดอยฮาง อ.เมือง รับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น (13 มิ.ย. 2560)
ทต.ยางฮอม อ.ขุนตาล รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง (13 มิ.ย. 2560)
ทต.แม่ข่า อ.ฝาง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร (13 มิ.ย. 2560)
เทศบาลนครเชียงราย รับโอน (13 มิ.ย. 2560)
ทต.ห้วยสัก อ.เทิง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเ... (13 มิ.ย. 2560)
ทต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล (13 มิ.ย. 2560)
ทต.เวียงสรวย อ.แม่สรวย รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (13 มิ.ย. 2560)
ทต.บ้านปล้อง อ.เทิง รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง (13 มิ.ย. 2560)
ทต.เวียง อ.เชียงแสน รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล (13 มิ.ย. 2560)
ทต.สันทราย อ.เมือง รับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นมาเป็นพนักงานเทศบาล (13 มิ.ย. 2560)
ทต.ยางฮอม อ.ขุนตาล รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง (13 มิ.ย. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th