Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.ทุ่งก่อ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ตกคอนกรีตฯ (25 พ.ค. 2561)  
ทต.เม็งราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง สู่พื้นที่การเกษตรฯ (25 พ.ค. 2561)  
อบต.ผางาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ (25 พ.ค. 2561)  
อบต.ผางาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งยั้งฯ (25 พ.ค. 2561)
ขอให้ไปรายงานตัว และประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำสัญญา และเตรียมความพร้อมในการ... (24 พ.ค. 2561)
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2561 (24 พ.ค. 2561)
เทศบาลตำบลพญาเม็งราย สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงลานผิวจราจรลาดยาง (23 พ.ค. 2561)
เทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล รับโอน (ย้าย) สายงานตำแหน่งบริหารที่ว่าง (21 พ.ค. 2561)
เทศบาลตำบลงิ้ว อำเภอเทิง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ (21 พ.ค. 2561)
ทต.บ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง รับสมัครบุคคเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประ... (21 พ.ค. 2561)
อบต.ผางาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ (18 พ.ค. 2561)
อบต.ผางาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ (18 พ.ค. 2561)
อบต.ผางาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ (18 พ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 (17 พ.ค. 2561)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่... (08 พ.ค. 2561)
ทต.ห้วยซ้อ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยดงเย็... (07 พ.ค. 2561)
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การเรียกทำสัญญาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อ... (04 พ.ค. 2561)
ทต.เม็งราย ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเ... (01 พ.ค. 2561)
ประกาศผลการทดสอบการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ (สัมภาษณ์) เพื่อจ้างเหมาบริการเป็นเ... (01 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (สัมภาษณ์) เพื่อจ้างเหมาบร... (26 เม.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การ... (24 พ.ค. 2561)  

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การ... (04 พ.ค. 2561)  

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาใ... (26 ม.ค. 2561)  

รับรายงานตัวบุคคลเพื่อบรร... (26 ม.ค. 2561)

สถ.จ.เชียงราย จัดส่งสัปป... (03 ก.ค. 2560)

โครงการ รักน้ำ รักป่า รัก... (10 มิ.ย. 2559)

พิธีสรงน้ำพระธาตุดอยตุง (25 มี.ค. 2559)

งานวันท้องถิ่นไทย (25 มี.ค. 2559)

สถจ.เชียงราย ร่วมงานพิธีว... (29 ต.ค. 2558)

เดินเทิดพระเกียร์สมเด็จย่... (29 ต.ค. 2558)

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายมอ... (23 ก.ย. 2558)

สถจ.เชียงรายร่วมงานเฉลิมพ... (13 ส.ค. 2558)

สถจ.เชียงรายร่วมงานเฉลิมพ... (28 ก.ค. 2558)

พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่อ... (21 ก.ค. 2558)

โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ... (17 มิ.ย. 2558)

สถจ.เชียงราย จัดการประกวด... (03 ก.พ. 2558)

สถจ.เชียงราย จัดการประกวด... (02 ก.พ. 2558)

สถจ.เชียงราย ร่วมบวงสรวงพ... (02 ก.พ. 2558)

ตอนรับท้องถิ่นคนใหม่ นายพ... (02 ก.พ. 2558)

นายธวัชชัยเลี้ยง ประเสริฐ... (17 ต.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถจ.เชียงราย ปีงบประมาณ 256... (20 เม.ย. 2561)  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (10 เม.ย. 2561)  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างทีมีสิทธิเป... (13 มี.ค. 2561)  
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงา... (13 มี.ค. 2561)
แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพ... (13 มี.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสู... (27 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงหอประชุมใหญ่ ท... (27 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการสร้างต่อเติมอาคารสำนัก... (16 ก.พ. 2561)
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้า... (24 พ.ย. 2560)
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล... (07 ก.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้า... (22 ส.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เรื่อง ซื้อรถโดยสารขนาด 1... (24 พ.ย. 2559)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สำน... (08 พ.ย. 2559)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคค... (28 ก.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อบต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาเป... (22 พ.ค. 2561)  
อบต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย รับโอนพนักงานส่วนตำบล (22 พ.ค. 2561)  
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (22 พ.ค. 2561)  
ทต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลประเภททั่... (22 พ.ค. 2561)
ทต.บ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ... (22 พ.ค. 2561)
เทศบาลตำบลงิ้ว อำเภอเทิง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ (22 พ.ค. 2561)
เทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำบลตำแหน่งสายงานบริหารท... (22 พ.ค. 2561)
ทต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง (17 พ.ค. 2561)
เทศบาลตำบลสามกอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร (11 พ.ค. 2561)
เทศบาลตำบลบ้านแปะ จังหวัดเชียงใหม่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น (08 พ.ค. 2561)
เทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ... (08 พ.ค. 2561)
อบต.ท่าพุทรา จังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่... (08 พ.ค. 2561)
เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประ... (08 พ.ค. 2561)
อบต.โนนผึ้ง จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให... (08 พ.ค. 2561)
เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้... (08 พ.ค. 2561)
เทศบาลตำบลสันผักหวาน จังหวัดเชียงใหม่ รับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้... (08 พ.ค. 2561)
ทต.บ้านปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 (08 พ.ค. 2561)
ทต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำป... (04 พ.ค. 2561)
เทศบาลตำบลกระจับรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำ... (01 พ.ค. 2561)
เทศบาลตำบลแม่ขะจานรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ระดับ กลาง (01 พ.ค. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th