Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ทต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (09 ส.ค. 2561)  
ทต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจแ... (09 ส.ค. 2561)  
ทต.สันทรายงาม อ.เทิง รับสมัครพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง ผู้ช... (09 ส.ค. 2561)  
ทต.สายน้ำคำ จ.เชียงราย รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา (17 ก.ค. 2561)
ทต.พญาเม็งราย ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (17 ก.ค. 2561)
ทต.พญาเม็งราย ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (13 ก.ค. 2561)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเ... (13 ก.ค. 2561)
ทต.เมืองพาน จ.เชียงราย รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่ง... (10 ก.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา (28 มิ.ย. 2561)
ทต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้ว... (21 มิ.ย. 2561)
อบต.ผางาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 16/1 ซอย 8 บ้านป่าบงใต... (18 มิ.ย. 2561)
อบต.ผางาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอ่างเก็บน้ำหนองบัวฯ (18 มิ.ย. 2561)
อบต.ทุ่งก่อ ประกาศยกเลิกสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนพารา (13 มิ.ย. 2561)
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย (01 มิ.ย. 2561)
เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเ... (31 พ.ค. 2561)
อบต.ทุ่งก่อ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ตกคอนกรีตฯ (25 พ.ค. 2561)
ทต.เม็งราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง สู่พื้นที่การเกษตรฯ (25 พ.ค. 2561)
อบต.ผางาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ (25 พ.ค. 2561)
อบต.ผางาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งยั้งฯ (25 พ.ค. 2561)
ขอให้ไปรายงานตัว และประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำสัญญา และเตรียมความพร้อมในการ... (24 พ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก ... (28 มิ.ย. 2561)  

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การ... (01 มิ.ย. 2561)  

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การ... (24 พ.ค. 2561)  

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การ... (04 พ.ค. 2561)

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาใ... (26 ม.ค. 2561)

รับรายงานตัวบุคคลเพื่อบรร... (26 ม.ค. 2561)

สถ.จ.เชียงราย จัดส่งสัปป... (03 ก.ค. 2560)

โครงการ รักน้ำ รักป่า รัก... (10 มิ.ย. 2559)

พิธีสรงน้ำพระธาตุดอยตุง (25 มี.ค. 2559)

งานวันท้องถิ่นไทย (25 มี.ค. 2559)

สถจ.เชียงราย ร่วมงานพิธีว... (29 ต.ค. 2558)

เดินเทิดพระเกียร์สมเด็จย่... (29 ต.ค. 2558)

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายมอ... (23 ก.ย. 2558)

สถจ.เชียงรายร่วมงานเฉลิมพ... (13 ส.ค. 2558)

สถจ.เชียงรายร่วมงานเฉลิมพ... (28 ก.ค. 2558)

พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่อ... (21 ก.ค. 2558)

โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ... (17 มิ.ย. 2558)

สถจ.เชียงราย จัดการประกวด... (03 ก.พ. 2558)

สถจ.เชียงราย จัดการประกวด... (02 ก.พ. 2558)

สถจ.เชียงราย ร่วมบวงสรวงพ... (02 ก.พ. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถจ.เชียงราย ปีงบประมาณ 256... (20 เม.ย. 2561)  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (10 เม.ย. 2561)  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างทีมีสิทธิเป... (13 มี.ค. 2561)  
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงา... (13 มี.ค. 2561)
แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพ... (13 มี.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสู... (27 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงหอประชุมใหญ่ ท... (27 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการสร้างต่อเติมอาคารสำนัก... (16 ก.พ. 2561)
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้า... (24 พ.ย. 2560)
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล... (07 ก.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้า... (22 ส.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เรื่อง ซื้อรถโดยสารขนาด 1... (24 พ.ย. 2559)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สำน... (08 พ.ย. 2559)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคค... (28 ก.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ทต.ป่าซาง อ.แม่จัน รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (09 ส.ค. 2561)  
ทต.เวียง อ.เชียงแสน รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (09 ส.ค. 2561)  
ทต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็... (09 ส.ค. 2561)  
ทต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็... (09 ส.ค. 2561)
ทต.แม่ยาว จ.เชียงราย รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักง... (17 ก.ค. 2561)
ทต.เวียงเทิง จ.เชียงราย รับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 3 ตำแหน่ง (17 ก.ค. 2561)
ทต.ไม้ยา จ.เชียงราย รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงา... (17 ก.ค. 2561)
ทต.แม่สายมิตรภาพ รับโอนพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (10 ก.ค. 2561)
ทต.ห้วยสัก จ.เชียงราย รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนัก... (10 ก.ค. 2561)
ทต.โรงช้าง จ.เชียงราย รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป... (03 ก.ค. 2561)
ทต.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนว... (03 ก.ค. 2561)
ทต.สันทราย จ.เชียงราย รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล (25 มิ.ย. 2561)
ทต.แม่จัน จ.เชียงราย รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชก... (25 มิ.ย. 2561)
ทต.แม่จัน จ.เชียงราย รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น สายงาน... (25 มิ.ย. 2561)
ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำ... (25 มิ.ย. 2561)
ทต.ตาดทอง จ.ยโสธร สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ... (20 มิ.ย. 2561)
อบต.คลองมานิง จ.ปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายง... (20 มิ.ย. 2561)
อบจ.ยโสธร จ.ยโสธร รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี... (20 มิ.ย. 2561)
ทต.ท่าโขลง จ.ลพบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแ... (20 มิ.ย. 2561)
ทต.ท่าวังทอง จ.พะเยา รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง... (19 มิ.ย. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th