Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
มติ ก.ท.จ.เชียงราย
มติ ก.อบต.จ.เชียงราย
แจ้งการโอนเงินให้ อปท.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2564 (04 มี.ค. 2564)  
การติดต่อราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับจังหวัดและราชการส่วนกลาง (11 ก.พ. 2564)  
แบบฟอร์มขอใช้งานระบบ รับ/ส่ง ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE (E-OFFICE) (27 ม.ค. 2564)  
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ในสังกัดสำนักงานส่ง... (30 มี.ค. 2563)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 6/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการ... (27 มี.ค. 2563)
อบต.ผางาม อ.เวียงชัย ขอประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก... (16 มี.ค. 2563)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมก... (10 มี.ค. 2563)
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย และมาตรการภายในเพื่อป้องกันก... (28 ก.พ. 2563)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเน... (20 ก.พ. 2563)
ทต.สิริเวียงชัย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอ... (18 ธ.ค. 2562)
อบต.โป่งแพร่ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาป... (18 ธ.ค. 2562)
อบต.ทานตะวัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันป่ง ม.5 (ถ... (18 ธ.ค. 2562)
เอกสารโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง (หลักเกณฑ์การออกคำสั่งทางปกครอง ข้อสังเกต ... (12 พ.ย. 2562)
อบต.ทานตะวัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าฮ่างงาม... (18 ต.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ Thailand Local Government Summit 2019 (26 ก.ย. 2562)
อบต.ป่าแดด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเห... (22 ส.ค. 2562)
เพลงสดุดีพระแม่ไทย (07 ส.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์เพลงสดุดีพระแม่ไทย (07 ส.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินงานจัดตั้ง "จุดรวบรวมขยะอันตราย" จังหวัดเชียงราย (08 ก.ค. 2562)
อบต.ห้วยชมภู เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (05 ก.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การประชุมซักซ้อมแนวทางการ... (28 พ.ค. 2564)  

(08 เม.ย. 2564)  

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงม... (17 มี.ค. 2564)  

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบ... (15 มี.ค. 2564)

งานวันครูท้องถิ่นจังหวัดเ... (18 ม.ค. 2564)

สถจ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมท... (10 ธ.ค. 2563)

สถจ.เชียงราย จัดโครงการฝึ... (15 ต.ค. 2563)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอ... (25 ก.ย. 2563)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกา... (18 ก.ย. 2563)

โครงการพัฒนาบุคลากรองค์กร... (11 ก.ย. 2563)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบ... (11 ก.ย. 2563)

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ร... (28 ส.ค. 2563)

สถจ.เชียงราย ร่วมโครงการ ... (24 ส.ค. 2563)

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ล... (24 ส.ค. 2563)

พิธีเปิดซุ้มโครงการประตูเ... (31 ก.ค. 2563)

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบ... (07 เม.ย. 2563)

พิธีรับพระราชทาน พระบรมฉา... (21 พ.ย. 2562)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบ... (21 พ.ย. 2562)

โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไท... (25 ต.ค. 2562)

โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไท... (18 ต.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อบต.ผางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำแม่ต๊าก บ้... (31 พ.ค. 2564)  
อบต.ทานตะวัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหม... (19 พ.ค. 2564)  
อบต.ผางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ซอย 8 ม.6 ต.ผา... (19 พ.ค. 2564)  
อบต.ผางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบมีฝาปิด ช่วงหน้าบ้านนายแหล... (19 พ.ค. 2564)
อบต.ผางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝารางระบายน้ำ คสล.(แบบมีฝาปิด) ซอย 14 บ้า... (19 พ.ค. 2564)
อบต.ผางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝารางระบายน้ำ คสล.ซอย 4,7,9 ,10 บ้านทุ่งย... (19 พ.ค. 2564)
อบต.แม่ฟ้าหลวง เรื่อฃ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น ด้วยวิธีการป... (06 พ.ค. 2564)
อบต.สันสลี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระทะเทท้าย จำนวน 1 คัน ด... (26 เม.ย. 2564)
อบต.ทานตะวัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหม... (05 เม.ย. 2564)
อบต.บัวสลี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น... (05 เม.ย. 2564)
อบต.ผางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำแม่ต๊าก บ้า... (05 เม.ย. 2564)
อบต.ผางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยขี้เหล็ก บ... (05 เม.ย. 2564)
อบต.ทานตะวัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไ... (15 มี.ค. 2564)
อบต.ทานตะวัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหม... (15 มี.ค. 2564)
อบต.ทานตะวัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรัลปรุงผิวจราจลคอนกรีตเสริมเหล... (19 ก.พ. 2564)
อบต.ผางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 บ้านหดงมะตื๋น... (08 ก.พ. 2564)
อบต.ผางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายการเกษตรทางเข้าสะ... (08 ก.พ. 2564)
อบต.ผางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บ้านร่องเจริญ... (08 ก.พ. 2564)
อบต.ผางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อคำ ซอย 8 บ้าน... (08 ก.พ. 2564)
อบต.ผางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านเนินสยาม ... (08 ก.พ. 2564)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมก... (30 มี.ค. 2563)  
ทต.ป่าแดด ขอส่งประก่ศ รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ (30 ม.ค. 2562)  
ทต.เวียงพางคำ ขอประชาสำพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ... (30 ม.ค. 2562)  
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาแ... (24 ม.ค. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (24 ม.ค. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประ... (24 ม.ค. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้... (24 ม.ค. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พน... (24 ม.ค. 2562)
เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานท... (24 ม.ค. 2562)
เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการปร... (24 ม.ค. 2562)
เทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่ง... (24 ม.ค. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ก... (24 ม.ค. 2562)
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (24 ม.ค. 2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับ... (24 ม.ค. 2562)
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่... (24 ม.ค. 2562)
ทต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสร... (07 ม.ค. 2562)
ทต.แม่ไร อ.แม่จัน จ.เชียงราย รับโอนพนักงานท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็น... (07 ม.ค. 2562)
ทต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (07 ม.ค. 2562)
ทต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (07 ม.ค. 2562)
อบต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (07 ม.ค. 2562)
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageResponsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทรศัพท์ : 0-5315-0165 โทรสาร : 0-5315-0165 อีเมล์ : admin@chiangrailocal.go.th
www.chiangrailocal.go.th